จังหวัดระยอง

038-010-464

Social :

หมวดควบคุมประตู

สินค้า Honeywell MORLEY หมวด Gate Barrier

รุ่นสินค้า รูปสินค้า รายละเอียด ดาวโหลด ราคาสินค้า
714001112

DXc1 Single Loop Control Panel, 230Vac, 2 sounder circuits. Dims 260 x 390 x 147mm (H x W x D)

สเปค 57,650 ฿
714001222

DXc2 Two Loop Control Panel, 230Vac, 2 sounder circuits. Dims 391.5 x 390 x 147mm (H x W x D)

สเปค 77,150 ฿
795-102

Optional 40 Zone LED card kit

สเปค 17,500 ฿
MI-PSE-S2-IV

Photoelectric Smoke Detectors,Operating Voltage Range 15 to 32Vdc,52 x 102 mm (H x D)

สเปค 1,850 ฿
MI-FHSE-S2-IV

Thermal Sensors Detector,Class A1S: 58°C fixed temperature,Operating Voltage Range 15 to 32Vdc,61 x 102 mm (H x D)

สเปค 1,800 ฿
MI-PTSE-S2-IV

Photoelectric Smoke / Thermal Multi-Criteria Fire Detectors,Operating Voltage Range 15 to 32Vdc,61 x 102 mm (H x D)

สเปค 1,900 ฿
MI-MCP-FLEX

Red Add Call Point, Flush Mounting, Flexi Element,89 x 93 x 59.5 (WxHxD),Operating Voltage: 15V to 30Vdc max

สเปค 2,600 ฿
MI-DISO

Loop isolation module. Requires M200E-SMB for surface mounting or M200E-DIN for mounting to DIN

สเปค 1,750 ฿
MI-DMMI

Single Input Monitor Module, requires M220E/SMB for surface mounting or M200E-Din for mounting to DIN

สเปค 2,950 ฿
MI-DMM2I

Dual Input Monitor Module. Requires M200E-SMB for surface mounting or M200E-DIN for mounting to DIN

สเปค 3,700 ฿
MI-DCMO

Output control module. Requires M200E-SMB for surface mounting or M200E-DIN for mounting to DIN

สเปค 3,250 ฿
MI-D2ICMO

Dual input and single control output combination module. Requires M200E-SMB for surface mounting or M200E-DIN for mounting to DIN rails.

สเปค 4,750 ฿
WSS-PR-N05

Intelligent Wall Mounted Sounder Strobe, Pure White skirt, Red lens, with sensor mounting base

สเปค 6,250 ฿
BSS-DR-N05

Intelligent Integrated Detector Base Sounder Strobe -Detector White

สเปค 7,800 ฿
MI-DCZRM

Conventional Zone Input module, Supports compatible two-wire smoke detectors,94x93x23 mm (WxHxD)

สเปค 6,400 ฿
020-909

Kit Compact Mimic 160 Zone Main Pcb

สเปค 37,200 ฿
020-910

Kit Compact Mimic Expansion Pcb

สเปค 12,850 ฿

สินค้า NUMENS หมวด Addressable

รุ่นสินค้า รูปสินค้า รายละเอียด ดาวโหลด ราคาสินค้า
SNA-360-C2 Addressable smoke and heat combind detector / อุปกรณ์ตรวจจับควันและอุณหภูมิ / รองรับแรงดัน DC 17 -28 V / มาตรฐาน EN54-7 5 / CE สเปค 1,870 ฿
SNA-360-S2 Addressable photoelectric smoke detector / อุปกรณ์ตรวจจับควัน / รองรับแรงดัน DC 17 -28V / มาตรฐาน EN54-7 / CE สเปค 1,660 ฿
HNA-360-H2

Addressable Heat detector / อุปกรณ์ตรวจจับความร้อน / รองรับแรงดัน DC 17 -28V / มาตรฐาน EN54-5 / CE

สเปค 1,660 ฿
PNA-6004-1LR - Numens Addressable Control Panel 1 Loop - Red metal enclosure - ระบบแบบ Addressable System (ระบุตำแหน่ง) - ต่ออุปกรณ์ตรวจจับได้สูงสุด 125อุปกรณ์ - รองรับมาตรฐาน EN54-2,EN54-4 สเปค 33,710 ฿
PNA-6004-2LR - Numens Addressable Control Panel 2 Loop - Red metal enclosure - ระบบแบบ Addressable System (ระบุตำแหน่ง) - ต่ออุปกรณ์ตรวจจับได้สูงสุด 250 อุปกรณ์ - รองรับมาตรฐาน EN54-2,EN54-4 สเปค 42,270 ฿
PNA-6800-I01 - Loop Isolator - อุปกรณ์ป้องกันการลัดวงจร - รองรับแรงดัน DC 17 -28V - รองรับมาตรฐาน EN54-17 และ CE สเปค 1,340 ฿
PNA-6600-M01 - Addressable Manual Call Points - อุปกรณ์สัญญาณเตือนแบบใช้มือกด - รองรับแรงดัน DC 17 -28V - มีไฟLED บอกสถานะการทำงาน - รองรับมาตรฐาน EN54-17 และ CE สเปค 1,660 ฿
PNA-621-Z03 - Addressable Zone Unit Module - อุปกรณ์เชื่อมต่อแบบโซน (Conventional) - รองรับแรงดัน DC 17 -30V - มีไฟ LED บอกสถานะการทำงาน - รองรับมาตรฐาน EN54-17 และ CE สเปค 1,870 ฿
PNA-621-I01 - Addressable Single Input Module - อุปกรณ์รับสัญญาณขาเข้า (input) - รองรับแรงดัน DC 17 -30V - มีไฟ LED บอกสถานะการทำงาน - รองรับมาตรฐาน EN54-17 และ CE สเปค 1,440 ฿
PNA-621-IO02 - Addressable Single Input/Output Module - อุปกรณ์รับสัญญาณขาเข้าออก (input/Output) - รองรับแรงดัน DC 17 -30V - มีไฟ LED บอกสถานะการทำงาน - รองรับมาตรฐาน EN54-17 และ CE สเปค 1,650 ฿
PNA-640-001 -Addressablel Fire siren - อุปกรณ์แจ้งเตือนแบบสัญญาณเสียง - ระดับความดังมากกว่า 100 dB - รองรับแรงดันไฟฟ้า DC 12-24V สเปค 1,710 ฿

สินค้า NUMENS หมวด Conventional

รุ่นสินค้า รูปสินค้า รายละเอียด ดาวโหลด ราคาสินค้า
SNC-300-S2 - Conventional Photoelectric Smoke detector - อุปกรณ์ตรวจจับควัน - รองรับแรงดัน DC 10.8 - 33V - รองรับมาตรฐาน EN54-7 5 / UL268 521 สเปค 750 ฿
HNC-310-H2 Convention heat detector / อุปกรณ์ตรวจจับความร้อน / รองรับแรงดัน DC 10.8 - 33V / มาตรฐาน EN54-7 5 / UL268 521 สเปค 700 ฿
SNC-300-C2 Conventional smoke and heat combind detector / อุปกรณ์ตรวจจับควันและอุณหภูมิ / รองรับแรงดัน DC 10.8 - 33V / มาตรฐาน EN54-7 5 / UL268 521 สเปค 910 ฿
CPC-36-C Conventional manual call point / อุปกรณ์สัญญาณเตือนแบบใช้มือกด / รองรับแรงดันไฟฟ้า DC 5 - 33V / มีไฟ LED บอกสถานะการทำงาน / มาตรฐาน EN54-11 สเปค 700 ฿
SLC-16-L

Conventional fire siren and light/ อุปกรณ์แบบส่งสัญญาณพร้อมไฟแจ้งเตือน / ระดับความดัง มากกว่า 100 dB / รองรับแรงดันไฟฟ้า DC 12-24V

สเปค 960 ฿
NFB-66 Conventional fire alarm bell / อุปกรณ์แจ้งเตือนแบบสัญญาณเสียง / ระดับความดัง มากกว่า 95 dB / รองรับแรงดันไฟฟ้า DC 12-28V สเปค 860 ฿
PNC-4003-8ZR - Numens Convention Control Panel 8 Zones
- Red metal enclosure
- ระบบแบบ Conventional System (ระบุโซน)
-ต่ออุปกรณ์ได้สูงสุด256 อุปกรณ์
-รองรับมาตรฐานEN54
สเปค 14,450 ฿
PNC-4003-16ZR - Numens Convention Control Panel 16 Zones
- Red metal enclosure
- ระบบแบบ Conventional System (ระบุโซน)
-ต่ออุปกรณ์ได้สูงสุด512 อุปกรณ์
-รองรับมาตรฐานEN54
สเปค 17,660 ฿
PNGAC-08 "- Remote LED display card - อุปกรณ์แสดงสถานะแจ้งเตือนได้ทั้งหมด 8 โซน - แสดงสถานะแจ้งเตือนได้สูงสุด 16 โซน - รองรับแรงดันไฟตั้งแต่ DC 24V" สเปค 2,680 ฿
SNC-300-SL - Conventional Photoelectric Smoke Detector - อุปกรณ์ตรวจจับควัน -รองรับแรงดันไฟฟ้า DC 12-28V - รองรับมาตรฐาน EN54-7 5 / UL268 521 สเปค 900 ฿
PNI-681-01 - Remote indicator - อุปกรณ์แสดงสถานะการแจ้งเตือน - รองรับการใช้งานกับ SNC-300-SL - รองรับแรงดัน DC 5 - 36V สเปค 270 ฿
HNC-310-HRR - Conventional Heat Detector with Relay Output - อุปกรณ์ตรวจจับอุณหภูมิ(57 °C) - รองรับแรงดัน DC 10.8 - 33V - รองรับมาตรฐาน EN54-7 5 / UL268 521 สเปค 1,770 ฿
SNC-300-SRR - Conventional Photoelectric Smoke Detector with Relay Output - อุปกรณ์ตรวจจับควัน - รองรับแรงดัน DC 10.8 - 33V - รองรับมาตรฐาน EN54-7 5 / UL268 521 สเปค 1,770 ฿
HNC-310-HL - Conventional Photoelectric Heat Detector ,LED
- อุปกรณ์ตรวจจับอุณหภูมิ (57°C)
- รองรับแรงดันไฟฟ้า DC 10.8-33V
- รองรับมาตรฐาน EN54-7 5/UL268 521
สเปค 950 ฿

สินค้า PROSECURE หมวด FIRE

รุ่นสินค้า รูปสินค้า รายละเอียด ดาวโหลด ราคาสินค้า
DRX-1202

 • ให้แสงสว่างคงที่ตลอดระยะเวลาการส่องสว่าง
 • ใช้หลอดไฟ LED กำลังสูงในการให้แสงสว่าง มีอายุการใช้งาน ยาวนานกว่า 50,000 ชั่วโมง
 • LED ให้แสงสว่าง 300 ลูเมน
 • ระยะเวลาสำรองไฟได้นาน 2 ชั่วโมง
 • ตัวถังทำจากอลูมิเนียมเคลือบสีฝุ่น ทนทาน ไม่มีสนิม
 • เหมาะสำหรับบ้านพักอาศัย อาคารขนาดเล็ก

รับประกันแผงวงจร 3 ปี, LED 5 ปี, แบตเตอรี่ 1 ปี

สเปค 1,500 ฿
DRX-1203

 • ให้แสงสว่างคงที่ตลอดระยะเวลาการส่องสว่าง

 • ใช้หลอด LED กำลังสูงในการให้แสงสว่าง

 • มีอายุการใช้งานยาวนานกว่า 50,000 ชั่วโมง

 • ปรับความสว่างได้ 4 ระดับ เพื่อเพิ่มระยะเวลาการสำรองไฟ

 • มีฟังก์ชันทดสอบการทำงานอัตโนมัติ(Auto Test)

 • เป็นระยะเวลา 10 วินาที และ 1 ชั่วโมง ทุก 4 สัปดาห์

 • สามารถสั่งงานได้ด้วยรีโมทคอนโทรล

 • LED ให้แสงสว่าง 500 ลูเมน

 • ระยะเวลาสำรองไฟได้นาน 3 ชั่วโมง

 • ตัวถังทำจากอลูมิเนียมเคลือบสีฝุ่น ทนทาน ไม่มีสนิม

 • เหมาะสำหรับโรงแรม โรงงาน อาคารสูง

 • รับประกันแผงวงจรและหลอดLED 5 ปี, แบตเตอรี่ 2 ปี

รับประกันแผงวงจรและ LED 5 ปี, แบตเตอรี่ 2 ปี

สเปค 2,300 ฿
PSE-10R-1B - แผ่นป้ายทำจากอะคริลิกโปร่งแสง
- วัสดุตัวกล่องทำจากอลูมิเนียมหนา 1.2 มม.
- หลอดไฟ LED ให้แสงสีสดใสสว่างได้ตามมาตรฐานความปลอดภัย
- ระยะเวลาสำรองไฟได้นานมากกว่า 3 ชั่วโมง
- ควบคุมการทำงานด้วยรีโมทคอนโทรล
- รูปทรงกะทัดรัดเหมาะสำหรับ Interior สมัยใหม่
- ใช้ LED ประสิทธิภาพสูง 10 เม็ด
- อายุการใช้งานหลอดสูงสุดถึง 50,000 ชั่วโมง
- SLIMLINE LED EXIT SIGN LX Series
- รูปแบบป้ายไฟทางออกฉุกเฉิน
- รับประกันแผงวงจรและ LED 5 ปี, แบตเตอรี่ 2 ปี
สเปค 2,300 ฿
PSE-10R-2B - แผ่นป้ายทำจากอะคริลิกโปร่งแสง
- วัสดุตัวกล่องทำจากอลูมิเนียมหนา 1.2 มม.
- หลอดไฟ LED ให้แสงสีสดใสสว่างได้ตามมาตรฐานความปลอดภัย
- ระยะเวลาสำรองไฟได้นานมากกว่า 3 ชั่วโมง
- ควบคุมการทำงานด้วยรีโมทคอนโทรล
- รูปทรงกะทัดรัดเหมาะสำหรับ Interior สมัยใหม่
- ใช้ LED ประสิทธิภาพสูง 10 เม็ด
- อายุการใช้งานหลอดสูงสุดถึง 50,000 ชั่วโมง
- SLIMLINE LED EXIT SIGN LX Series
- รูปแบบป้ายไฟทางออกฉุกเฉิน
- รับประกันแผงวงจรและ LED 5 ปี, แบตเตอรี่ 2 ปี
สเปค 2,390 ฿
PSE-10R-1D - แผ่นป้ายทำจากอะคริลิกโปร่งแสง
- วัสดุตัวกล่องทำจากอลูมิเนียมหนา 1.2 มม.
- หลอดไฟ LED ให้แสงสีสดใสสว่างได้ตามมาตรฐานความปลอดภัย
- ระยะเวลาสำรองไฟได้นานมากกว่า 3 ชั่วโมง
- ควบคุมการทำงานด้วยรีโมทคอนโทรล
- รูปทรงกะทัดรัดเหมาะสำหรับ Interior สมัยใหม่
- ใช้ LED ประสิทธิภาพสูง 10 เม็ด
- อายุการใช้งานหลอดสูงสุดถึง 50,000 ชั่วโมง
- SLIMLINE LED EXIT SIGN LX Series
- รูปแบบป้ายไฟทางออกฉุกเฉิน
- รับประกันแผงวงจรและ LED 5 ปี, แบตเตอรี่ 2 ปี
สเปค 2,300 ฿
PSE-10R-2D - แผ่นป้ายทำจากอะคริลิกโปร่งแสง
- วัสดุตัวกล่องทำจากอลูมิเนียมหนา 1.2 มม.
- หลอดไฟ LED ให้แสงสีสดใสสว่างได้ตามมาตรฐานความปลอดภัย
- ระยะเวลาสำรองไฟได้นานมากกว่า 3 ชั่วโมง
- ควบคุมการทำงานด้วยรีโมทคอนโทรล
- รูปทรงกะทัดรัดเหมาะสำหรับ Interior สมัยใหม่
- ใช้ LED ประสิทธิภาพสูง 10 เม็ด
- อายุการใช้งานหลอดสูงสุดถึง 50,000 ชั่วโมง
- SLIMLINE LED EXIT SIGN LX Series
- รูปแบบป้ายไฟทางออกฉุกเฉิน
- รับประกันแผงวงจรและ LED 5 ปี, แบตเตอรี่ 2 ปี
สเปค 2,390 ฿

สินค้า PROSECURE หมวด Fire extinguisher

รุ่นสินค้า รูปสินค้า รายละเอียด ดาวโหลด ราคาสินค้า
FSE1050305 เครื่องดับเพลิงผงเคมีแห้ง ขนาด 5 ปอนด์ Fire rating 3A-5B พร้อมขารัดถังชุบ Zinc ป้องกันสนิมสาหรับติดตั้ง เหมาะสาหรับติดตั้งในรถยนต์ ใช้งาน สเปค 990 ฿
FSE1100620

เครื่องดับเพลิงผงเคมีแห้ง ขนาด 10 ปอนด์ Fire-rating 6A-20B สามารถใช้ได้ทั่วไป ใช้งานได้ง่าย และปลอดภัย สามารถดับไฟได้ทุกประเภท ABC

สเปค 1,390 ฿
FSE1150620

เครื่องดับเพลิงผงเคมีแห้ง ขนาด 15 ปอนด์ สามารถใช้ได้ทั่วไป ใช้งานได้ง่าย และปลอดภัย สามารถดับไฟได้ทุกประเภท

สเปค 1,590 ฿
FSEC105

เครื่องดับเพลิงClean Agent หรือเครื่องดับเพลิงชนิดเหลวระเหยบรรจุด้วยสารดับเพลิงชนิด NON CFC ขนาด 5 ปอนด์

สเปค 2,390 ฿
FSEC110

เครื่องดับเพลิงClean Agent หรือเครื่องดับเพลิงชนิดเหลวระเหยบรรจุด้วยสารดับเพลิงชนิด NON CFC ขนาด 10 ปอนด์

สเปค 3,590 ฿
FSEC115

เครื่องดับเพลิงClean Agent หรือเครื่องดับเพลิงชนิดเหลวระเหยบรรจุด้วยสารดับเพลิงชนิด NON CFC ขนาด 15 ปอนด์

สเปค 4,990 ฿
FSEAC01

ตู้เก็บถังดับเพลิง ขนาด : 70 x 40

สเปค 1,500 ฿
FSEAC02

ตู้เก็บถังดับเพลิง ขนาด : 70 x 60

สเปค 1,750 ฿
FSEAS10

ขายึดถังดับเพลิงพร้อมป้ายรู 100 cm.

สเปค 1,800 ฿
FSEAS13

ขายึดถังดับเพลิงพร้อมป้ายรู 130 cm.

สเปค 1,950 ฿
FSEAS01

แผ่นสัญลักษณ์เครื่องดับเพลิง 2 ด้าน

สเปค 400 ฿

สินค้า PROSECURE หมวด Safe

รุ่นสินค้า รูปสินค้า รายละเอียด ดาวโหลด ราคาสินค้า
EQS012740B ประตูทำมาจากแผ่นเหล็กกล้าขนาด 10 มม. , แสดงหน้าจอLED ง่ายต่อการใช้งานและสามารถใช้งานร่วมกับกุญแจฉุกเฉิน (Emergency Key) ได้ มีเสียงร้องเตือนหากใส่รหัสผิดติดต่อกันเกิน3ครั้ง ขนาด 260 x 400 x 270 มม. สเปค 10,000 ฿
EQS014938B ประตูทำมาจากแผ่นเหล็กกล้าขนาด 10 มม. , แสดงหน้าจอLED ง่ายต่อการใช้งานและสามารถใช้งานร่วมกับกุญแจฉุกเฉิน (Emergency KEY) ได้ มีเสียงร้องเตือนหากใส่รหัสผิดติดต่อกันเกิน3ครั้ง ขนาด 490 x 380 x 360 มม. สเปค 15,000 ฿
EQS017645B

ประตูทำมาจากแผ่นเหล็กกล้าขนาด 10 มม. , แสดงหน้าจอLED ง่ายต่อการใช้งานและสามารถใช้งานร่วมกับกุญแจฉุกเฉิน (Emergency KEY) ได้ มีเสียงร้องเตือนหากใส่รหัสผิดติดต่อกันเกิน3ครั้ง ขนาด 765 x 450 x 400 มม.

สเปค 23,000 ฿